Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2013

Nhiệm vụ của người lãnh đạo là phải giúp cho nhân viên nhận thấy rằng, công việc mà họ đang làm hợp với chuyên môn, kỹ năng của mình, cũng như có thể giúp họ phát triển về nghề nghiệp và tương lai. Song song đó là làm cho nhân viên cảm nhận mình là một phần tử quan trọng của công ty. Người lãnh đạo nên "kéo" tất cả nhân viên của mình vào mọi hoạt động quan trọng của công ty. Khi đó họ sẽ yêu công ty và làm việc hăng say.

Tôn trọng (Respect). Nhân viên nào cũng muốn được tôn trọng như những con người và được đánh giá cao vì những đóng góp của họ cho doanh nghiệp. Nếu sếp xem nhẹ công việc của nhân viên và không công nhận họ vì lý do mình quá bận rộn hoặc có quá nhiều vấn đề và các mối quan tâm cần giải quyết thì nhân viên sẽ có thể tìm đến với những tổ chức khác, nơi mà họ cảm thấy mình được tôn trọng hơn. Tôn trọng nhân viên không chỉ là tôn trọng các ứng xử và kết quả của họ trong công việc mà còn là tôn trọng họ như những nhân tài đặc biệt và có cá tính, hoàn cảnh riêng.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét