Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Làm nhân sự là làm gì?
Một khảo sát nhỏ: 9 người thì hơn 10 ý:

quản trị nhân viên là cầu nối giữa DN và NLĐ? Là tuyển dụng, tính lương, thực hiện các chính sách cho NLĐ? Là quản gia – Osin? Là người truyền cảm hứng, chăm chút mang yêu thương đến cho mọi người? Hay là người làm dâu trăm họ? Hoặc hơn nữa là ngay chính chúng ta cũng không khái niệm được nghề mình là gì và việc định nghĩa sẽ bộ hạ vào ông chủ, người thuê chúng ta?

định nghĩa nào sẽ giúp cho mọi người hiểu đúng được vai trò, giá trị mà nghề viên chức mang lại? Chúng ta đang làm cùng 1 nghề tại sao lại có nhiều ý kiến giới thiệu về nghề của mình rất khác nhau đến như vậy? Và đâu mới là đinh nghĩa để chúng ta có thể tự tin tuyên bố cho mọi người thấy được giá trị mà nghề nhân viên đang đóng góp vào tổ chức?

Để đạt được thành tích, làm tròn nghĩa vụ đạt mục đíchtổ chức giao cho thì mỗi người cần năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho từng vị trí mà họ gánh vác. Tuy nghiên nếu chỉ dừng lại ở năng lực, kỹ năng thôi thì chưa đủ, điều gì xảy ra nếu có một chiếc siêu xe nhưng lại không có xăng trong xe? Hay nói cách khác Năng lực thôi vẫn chưa đủ, một người giỏi như thế nào đi nữa nhưng thiếu đi động lực làm việc thì cũng không đóng góp giá trị nhiều cho tổ chức. Chính thành ra hoạt động quản lý nhân sự phải song hành cả 2 yếu tố: quản trị Năng lực và Động lực của cá nhân/đội ngũ. =≫ Năng lực + Động lực = Thành tích (Kết quả + Thái độ) Như vậy, “Quản trị viên chứcquản trị Năng Lực và Động Lực của đội ngũ nhân viên nhằm đạt Kết Quả cao nhất cho tổ chức và cho Chính Họ.”

quản lý viên chức cuối cùng cũng phải giúp được đội ngũ của mình, từng người (tất cả mọi người) cùng đạt được mục đích công việc của họ, qua đó đạt được mục tiêu chung của công ty. Phải có ít ra 1 lý do để 1 người có mặt trong một doanh nghiệp nào đó. Hoặc là để cùng nhau đat được mục tiêu về tài chính (lợi nhuận. Doanh số, thị phần…) hoặc là những mục đích phi tài chính (văn hoá, thái độ của tổ chức…). Đối với người khi vào doanh nghiệp, họ phải đạt được mục tiêucông ty giao cho ở mảng công tác mà họ đảm đang bằng những thái độ, phương pháp thực hành theo đúng qui định chung, giá trị văn hoá chung của cơ quan đó đặt ra. Những kết quả họ đạt được trong các hoạt động của doanh nghiệp gọi là thành tích: Thành tích = Kết quả (mục tiệu KPI, OKR đạt được…) + Thái độ (tăng sự yêu mến KH, làm việc đoàn kết, thu hút nhân kiệt năng tham gia vào đội ngũ…)

Lại Hà Tây

0 nhận xét :

Đăng nhận xét